Виховна робота

   Виховна система спрямована на створення належних умов для самореалізації дитини та розвиток її життєвих навичок і ціннісних орієнтацій. Педагоги навчального закладу піклуються про максимальний розвиток кожної дитини. Тут вони оточені особливою турботою та увагою. У роботі з дітьми головним стало прагнення забезпечити максимально можливе виправлення дефекту, досягти якомога більшого розвитку їх здібностей, залучити їх до активної участі в суспільно корисній праці.
  Домінантою виховної роботи школи-інтернату є набуття учнями життєвої компетентності – бази для успішного життєздійснення, самореалізації, позитивної поведінки, яка дає змогу дитині усвідомлено виконувати норми і правила,  прийняті в суспільстві, ефективно вирішувати проблеми повсякденного життя.
  Для різнобічного та гармонійного розвитку підростаючого покоління навчально-виховний процес у закладі базується не лише на науковому осмисленні дійсності, а й на духовних, моральних і культурних надбаннях свого народу та всього людства. Тобто метою виховання є формування життєво компетентної особистості, яка зможе успішно реалізуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, працівник.

вих

Громадсько-патріотичне виховання