Методичне об’єднання вчителів та вихователів 1,2 класів

План роботи  методичного об’єднання вчителів та  вихователів 1,2 класів

 

п/п

Зміст роботи Дата Відповідальний за проведення

І засідання

1  Вивчення державних документів з проблеми освіти і виховання, інструктивно-методичних листів Вересень 2017 Заступник директора з НВР Гончаренко Т.М.
2 Обговорення  та затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2017-2018 н. р. Голова методичного об’єднання
3 Планування роботи на рік.

Визначення напрямків діяльності вихователів

Заступник директора з НВР Гончаренко Т.М.
4 Організація самоосвіти вихователів та вчителів школи І ступеню  як індивідуальна форма методичної роботи Голова МО
5 Складання графіка відкритих уроків, позакласних заходів членів методичного об’єднання Голова МО
6 Вивчення рекомендацій щодо ведення класних журналів та учнівських зошитів Заступник директора з НВР Гончаренко Т.М.
7 Інструкція про дотримання вимог до уроку в спеціальній школі-інтернаті Заступник директора з НВР Гончаренко Т.М.
8 Ознайомлення з новинами методичної літератури. Бібліотекар

Стукачова О.С.

ІІ засідання

1 Подолання мовленнєвих недоліків, як важлива умова всебічного, повноцінного розвитку дітей з порушенням  розумового розвитку Листопад

2017

Вчитель розвитку мовлення
  Використання ігрових ситуацій на уроках для навчання і виховання молодших школярів  
2 Сюжетно-рольова гра, як засіб формування дитини в соціумі Вихователь

Тарасенко Д.М.

3 Сюжетно-рольова гра

Мета: відслідкувати впровадження вихователем ефективних технологій у дозвілля дітей

Вихователь

Тарасенко Д.М.

4 Використання елементів ігрового навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності школярів Вихователь

Бажай С.В.

5 Рольова гра

Мета: відслідкувати впровадження вихователем ефективних технологій у дозвілля дітей

Вихователь

Бажай С.В.

6 Відвідування занять, самопідготовок, виховних заходів, корекційних занять Члени МО

 

ІІІ засідання

1 З досвіду роботи «Роль вихователя в згуртуванні дитячого колективу» Січень

2018

Члени МО
2 Доповідь «Індивідуалізація та диференціація навчання як умова формування базових компетентностей учнів початкової школи».

Дефіле нестандартних уроків

Мета: відслідкувати інноваційні підходи до організації уроку

Петрусенко Ю.А

 

 

 

Петрусенко Ю.А.

Гісем О.А.

3 Організація ігор і розваг та їх вплив на розвиток комунікабельності учнів Хорякова Н.І.
4 Дидактичні ігри, як засіб вирівнювання індивідуально – пізнавальних розбіжностей дітей Гісем О.А.

ІV засідання

1 Про причини труднощів, що виникають у процесі адаптації учнів до певних умов навчання і виховання та шляхи  їх подолання у співпраці педагогів та батьків Березень 2018 Члени МО

 

2 Методичні рекомендації щодо формування відносин між сім’єю і школою «Партнерство сім’ї і школи» Соціальний педагог Атаманенко Ю.В.
3 Звіт вихователів та вчителів,  які атестуються «Педагогічна майстерність» (перегляд відео-слайдів з елементами  виховних заходів, самопідготовок)

Аналіз та обговорення

 

Тарасенко Д.М.

4 Робота членів методичного об’єднання з метою з’ясування  труднощів у роботі

Анкетування.

Практичний психолог

 

5 Презентація МО творчих здобутків з реалізації методичної проблеми школи (на педраді) Вчителі та вихователі

V засідання

1 З досвіду роботи «Впровадження інноваційних методів навчання на уроках у початковій школі» Травень 2018 Члени МО
  Звіти вчителів, вихователів про роботу над проблемним питанням Вчителі, вихователі
2 Формування товариських і дружніх відносин у дітей з порушенням  розумового розвитку Рожанська Л.В.

 

3 Проведення діагностування педагогічних кадрів для визначення структури методичної роботи на новий навчальний рік Голова МО
4 Підведення підсумків виховної роботи вихователів та вчителів молодших класів у 2017-2018 н.р.  та визначення завдань на новий навчальний рік Голова МО