Методичне об’єднання вчителів трудового навчання, фізичної культури та ЛФК

План роботи 

методичного об’єднання вчителів трудового навчання, фізичної культури та ЛФК

 

п/п

Зміст роботи Дата Відповідальний за проведення

І засідання

1  Вивчення державних документів з проблеми освіти, інструктивно-методичних листів Вересень 2017 Заступник директора з НВР Гончаренко Т.М.
2 Обговорення  та затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2017-2018н. р. Голова МО
3 Планування роботи на рік.

Визначення напрямків діяльності вчителів

Заступник директора з НВР Гончаренко Т.М.
4 Організація самоосвіти вчителів трудового навчання  як індивідуальна форма методичної роботи Голова МО
5 Складання графіка відкритих уроків, позакласних заходів членів методичного об’єднання Голова МО
6 Особливості контингенту учнів школи-інтернату у 2017/2018 навчальному році Заступник директора з НВР Гончаренко Т.М.
7 Дотримання техніки безпеки на уроках трудового навчання. Заступник директора з НВР Гончаренко Т.М.
8 Готовність майстерень до роботи в новому навчальному році. Заступник директора з НВР Гончаренко Т.М.

ІІ засідання

1 Спільна праця сім’ї та школи при виборі професії

 

Листопад 2017 Соціальний педагог Атаманенко Ю.В.
2 Про систему профорієнтаційної роботи з учнями 10-го класу Заступник директора з НВР

Гончаренко Т.М.

3 Формування профорієнтаційних намірів учнів на уроках штукатурно-малярної справи Король О.В.
4 Відвідування та обговорення відкритого уроку з штукатурно-малярної справи

Мета: відслідкувати формування профорієнтаційних намірів учнів

Король О.В.
5 Формування профорієнтаційних намірів учнів на уроках квітникарства Дяченко Л.А.
6 Відвідування та обговорення відкритого уроку з квітникарства

Мета: відслідкувати формування профорієнтаційних намірів учнів

Дяченко Л.А.

ІІІ засідання

1 Обмін досвідом з приводу використання вдосконалених традиційних та нових типів навчання Січень 2018 Голова МО, члени МО

 

2 Доповідь «Використання інтерактивних методів навчання на уроках швейної справи як спосіб формування життєвої компетентності учнів з порушенням розумового розвитку».

Використання інтерактивних методів навчання на уроках швейної справи

Мета: відслідкувати інтерактивні методи підвищення ефективності уроку

Майданік О.М.

 

 

 

Майданік О.М.

 

 

3 Шляхи підвищення ефективності навчання та виховання учнів на уроках трудового навчання. Василенко Н.Б.

 

ІV засідання

1 Реалізація принципу індивідуального і диференційованого підходу на уроках трудового навчання  і його корекційне значення Березень 2018 Бойченко В.В.

 

2 Відвідування та обговорення відкритого уроку зі столярної справи

Мета: відслідкувати дидактичні принципи навчання

Бойченко В.В.

 

3 Планування заходів предметного тижня трудового навчання, фізичної культури. Члени МО
4 Удосконалення сучасного уроку фізичної культури шляхом впровадження інноваційних технологій Майданік Л.Г.
5 Відвідування та обговорення відкритого урок з фізичної культури

Мета: відслідкувати використання елементів інноваційних технологій

Майданік Л.Г.
6 Формування здоров’язберігаючої компетентності на уроках ЛФК Лимар І.А
7 Відвідування та обговорення відкритого заняття з ЛФК

Мета: відслідкувати формування здоров’язберігаючої компетентності

  Лимар І.А.

V засідання

1 Про виконання програм, аналіз рівня досягнень учнів з трудового навчання Травень 2018 Вчителі
2 З досвіду роботи «Впровадження інноваційних методів навчання на уроках трудового навчання» Члени МО
3 Звіт про роботу над проблемним питанням вчителя Вчителі
4 Проведення діагностування педагогічних кадрів для визначення структури методичної роботи на новий навчальний рік  
5 Підведення підсумків роботи вчителів трудового навчання, фізичної культури та ЛФК у 2017-2018 н.р.  та визначення завдань на новий навчальний рік. Голова МО