Поради з розвитку мовлення дітей

Мовленнєві проблеми сьогодні стали досить поширеним явищем. У третини обстежених дітей можна виявити мовленнєві вади. Те, що становище при цьому є жахливим, стверджують відомі в країні спеціалісти. 

Це явище ускладнюється ще й тим, що деякі мовленнєві вади позначаються на інтелекті дитини. Відома влучна фраза англійського невролога Джексона: «Інтелект їде в упряжці  з мовленням».

Справді, затримки в розвитку мовлення спричиняють затримку розумового розвитку дитини, обмежують її загальний потенціал.

Через голод спілкування дитина в сучасному суспільстві може стати недорозвиненою. А враховуючи зростання мовленнєвої патології, можна говорити про реальну загрозу генофонду нації.

Мовленнєві проблеми в подальшому житті дитини спричинюють погану успішність у школі. Внаслідок цього – знижена самооцінка, закомплексованість, неврози.

Тому головною метою логопеда, батьків дитини з мовленнєвими вадами є мовленнєва підготовка дитини до школи, що є також профілактикою порушень письма та читання. Ці порушення можуть бути самостійною патологією, а також наслідком вад усного мовлення.

Порушення читання та письма негативно впливають на формування особистості дитини. Невдачі при оволодінні читанням та письмом спонукають виникненню та закріпленню таких рис характеру, як невпевненість, тривожність, або ж агресивність, озлобленість, негативізм. Ці афектні реакції і можуть бути наслідком порушень читання та письма, або лише супроводжують ці вади, перебуваючи в загальній структурі нервово-психічних захворювань.