Підготовка руки до письма

Підготовка руки до письма:

Ще одним важливим завданням підготовки дитини до школи є розвиток у нього так званої «ручний вмілості». Такий розвиток передбачає засвоєння знань і навичок, які обслуговують як змістовну, так і моторну, рухову сторону письма.

Змістовна сторона – це вміння представляти звуковий склад слова, яке пишеться.Рухова сторона листа – це вміння зберігати та змінювати напрямок руху руки відповідно з малюнком графеми (зображенням форми літери), здійснювати плавне і невідривне рух руки, регулювати розмах такого руху. Все це вимагає координації рухів руки і зорового контролю за цим рухом.

Навчання письма – завдання школи. Але багато з необхідних навичок і вмінь дитина може засвоїти до того, як перед ним безпосередньо постане завдання вчитися писати. І тоді навчання листа буде значно полегшено. Засвоєні навички дитина застосує до нової для нього діяльності.

Яким же чином можна розвивати «ручну умілість»? Цьому сприяють такі види образотворчої діяльності, як малювання, ліплення, аплікація, виготовлення різних виробів з паперу, дроту, корінців дерева та інших матеріалів.

На думку більшості фахівців найбільш важливим з перерахованих видів діяльності все таки є малювання.

Вченими встановлено, що малювання вимагає погодженої участі багатьох психічних функцій. Воно сприяє також узгодженості міжпівкульної взаємодії. У процесі малювання координується конкретно-образне мислення, пов’язане в основному з роботою правої півкулі головного мозку, а також абстрактно-логічне, за яке відповідально ліва півкуля.

Будучи безпосередньо пов’язаним з найважливішими психічними функціями – зоровим сприйняттям, моторною координацією, мовою і мисленням, малювання не просто сприяє розвитку кожної з цих функції, але й пов’язує їх між собою, допомагаючи дитині у засвоювані знань, оформити та зафіксувати модель, більше ускладнюється уявлення про світ.

У процесі інтенсивного розвитку дрібних м’язів кисті, пальців рук у дитини починає активізуватися діяльність відповідної ділянки кори головного мозку. Розвиток цього центру мозку стимулює сусідні ділянки. Цікаво, що одним з таких важливих «сусідів» піддаються позитивному впливу – є мовний центр. У наслідок, в результаті вдосконалення мовлення дитини інтенсивно розвивається мислення, так як обидва цих психічних процеси знаходяться в тісному взаємозв’язку. Таким чином, прості вправи по вдосконаленню дрібної моторики рук сприяють активізації мислення, мовлення, а з ними і всіх інтелектуальних процесів.

У процесі малювання в дитини виробляється вміння управляти (олівцем, пензликом), розвивається координація руху обох рук, координація дій руки й очей, зоровий контроль. Спостереження показують, що діти, які багато малюють у дитячому віці, добре володіють технікою малюнка, легше навчаються писати.

Діти малюють інструментами, близькими за формою, способом тримання до ручки, якою пишуть в школі. Поза дитини і положення рук при малюванні дуже близькі до тих, які необхідні при написанні.

Якщо звертати увагу дитини на те, щоб при малюванні правильно тримав олівець, кисть (між великим і середнім пальцями, притримуючи зверху вказівним, не допускаючи його вздовж олівця), не здавлював олівець чи пензель в пальцях занадто сильно, тримав на 3 -4 сантиметри вище вигостреного кінця, сидів прямо, не нахиляючись сильно над аркушем паперу, то тоді і при письмі дитина швидко звикне виконувати ці вимоги і легко опанує технікою письма.

Для письма важливо, щоб дитина вміла проводити рукою рівномірні, ритмічні, плавні рухи. Такі рухи можна відпрацьовувати, наприклад, при рівномірному нанесенні елементів узору на папір. При цьому більше часу рекомендується приділяти таким узорам, які характеризуються плавністю ліній і малювати які потрібно не відриваючи олівця від паперу. Це можуть бути різного роду завитки: різні за величиною, спрямованості (з нахилом вліво або вправо). Допомагає відпрацювання потрібних для навичок письма (таких, як ритмічність, розміреність, неквапливість, рівномірність натиску, акуратність) розфарбовування картинок (у книжках-розмальовках). Для розфарбовування олівцями зазвичай рекомендується відбирати картинки з менш великими зображеннями, а для розфарбовування фарбами картинки можуть бути побільше.