Структура та органи управління

111

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ  «МОСТИЩЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ»  –   заклад загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або інтелектуального розвитку, забезпечує здобуття початкової та базової  середньої освіти особам з порушеннями інтелектуального розвитку.  

         КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  «МОСТИЩЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА  І-ІІ СТУПЕНІВ» належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області.

         Управління спеціальною школою в межах повноважень, визначених законами та установчими документами, здійснюють:

  •  засновник;
  •  директор спеціальної школи;
  •  колегіальний орган управління спеціальної школи;
  •  колегіальний орган громадського самоврядування.

         Засновником спеціальної  школи є Київська обласна державна адміністрація. Органом управління майном спеціальної школи – Київська обласна рада. Повноваження з управління діяльністю здійснює департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

         Директор є представником спеціальної школи у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами.

         Педагогічна рада –  колегіальний органу управління спеціальною школою.

         Вищим колегіальним органом громадського самоврядування спеціальної школи є загальні збори (конференція) її колективу.

         Спеціальна школа для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку забезпечує здобуття загальної середньої освіти на двох рівнях освіти:

  •  початкова освіта – 1-4 класи;
  •  базова середня освіта – 5-10 (11) класи.

         Для учнів (вихованців), які за станом здоров’я можуть оволодіти професією певного кваліфікаційного рівня,  відкриваються класи з поглибленою професійною орієнтацією. Зарахування учнів (вихованців) до таких класів здійснюється з урахуванням їх побажань (якщо їм не протипоказане навчання за певною спеціальністю) за заявою батьків або інших законних представників.

         Спеціальна школа має  у своєму складі гуртожиток (інтернат) з частковим або повним утриманням учнів (вихованців).

         Учні (вихованці) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають в спеціальній школі на повному державному утриманні.

         Для перебування учнів (вихованців) у спеціальній школі на вихідні та святкові дні утворюються чергові групи.