Умови прийому

наш девіз

 ШАНОВНІ БАТЬКИ!

 

    Зарахування до спеціальної школи здійснюється відповідно до наказу керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників чи повнолітньої особи, поданої особисто.

 

        До заяви додаються:

  •  копія свідоцтва про народження дитини;
  • довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
  • карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);
  • висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
  • висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);
  • індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);
  • оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;
  • висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);
  • висновок психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);
  • рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

 

Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті (пансіоні) спеціальної школи (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік на міських, приміських і міжміських маршрутах загального користування перевищує одну годину або за індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю передбачено обмеження фізичного навантаження.

Зарахування дитини до інтернату (пансіону) спеціальної школи здійснюється на підставі заяви батьків або інших законних представників учня (вихованця), рішення органу опіки та піклування, прийнятого відповідно до Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 586 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1780), та наказу директора.

Зарахування до інтернату (пансіону) спеціальної школи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561).

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в інтернаті (пансіоні) спеціальної школи також у вихідні, святкові дні та під час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

За заявою батьків або інших законних представників учня (вихованця), за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім’ї дитини учень (вихованець) може перебувати в інтернаті (пансіоні) спеціальної школи не більше ніж чотири вихідні дні та один святковий день на місяць, крім канікул.

За заявою батьків або інших законних представників учнів (вихованців), за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім’ї дитини діти із встановленою інвалідністю, які є учнями спеціальних шкіл, розташованих за межами регіону, де проживають (перебувають) їх батьки або інші законні представники, можуть перебувати в інтернаті (пансіоні) спеціальної школи таку кількість вихідних та святкових днів, крім канікул, яка відповідає індивідуальним потребам дітей.

Для зарахування дитини до закладу батьками дитини або іншими законними представниками подаються:

копія документа, що посвідчує особу одного з батьків або іншого законного представника дитини;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника дитини, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

заява одного з батьків або іншого законного представника про зарахування дитини до закладу на цілодобове перебування із зазначенням строку та причини влаштування за формою згідно з додатком;

висновок оцінювання потреб сім’ї/особи (дитини) за формою, затвердженою Мінсоцполітики, або його копія, засвідчена надавачем соціальних послуг або відповідним структурним підрозділом (не подається батьками або іншими законними представниками для дітей із встановленою інвалідністю);

інші документи, що підтверджують стан сім’ї та причину влаштування дитини до закладу;

висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з особливими освітніми потребами, виданий фахівцями інклюзивно-ресурсного центру (у разі розгляду питання щодо доцільності продовження цілодобового перебування дитини в закладі подається за наявності потреби відповідно до законодавства);

індивідуальна програма реабілітації для дитини з інвалідністю (у разі розгляду питання щодо доцільності продовження цілодобового перебування дитини в закладі подається за наявності потреби).